Меню навигации+

Б.А. Джолдошалиеванын жана А.К. Алагушев, Н.И. Алишева, Б.Дж. Усенова жана и А.Б. Исаеванын ѳтүнүчү боюнча

«Кыргыз Республикасынын Президентинин ишмердигинин кепилдиктери жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 4-беренесин Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 5-беренесинин 3-бөлүгүнө, 16-беренесинин 2, 3-бөлүктѳрүнө, 20-беренесинин 2, 3-бөлүктөрүнө, 31-беренесинин 2-бөлүгүнө, 60-беренесине, 99-беренесинин 3-бөлүгүнө, 104-беренесине карама-каршы келет деп таануу жөнүндө.