Меню навигации+

Судьялар

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциалык палатасы  10 судьядан турат.

Төрага

Төраганын орун басары

Судья-катчы

Судьялар:

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Бобукеева Меергуль Рыскулбековна

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Киргизбаев Куанбек Манаевич

Мамыров Эркинбек Тобокелович

Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

Осмонова Чолпон Омоковна

Саалаев Жедигер Ибраимович

Дуйшеев Карыбек Арстанбекович

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Бобукеева Меергуль Рыскулбековна

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Киргизбаев Куанбек Манаевич

Мамыров Эркинбек Тобокелович

Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

Осмонова Чолпон Омоковна

Саалаев Жедигер Ибраимович

КР ЖС Конституциялык палатсынын жана КР Конституциялык сотунун экс-судьялары

1. Абдиев Курмантай

  2. Абдугапаров Абибула Абдугапарович

   

  3. Баекова Чолпон Турсуновна

   

  4. Демин Сергей Николаевич

   

  5. Дрыжжак Павел Николаевич

   

  6. Кайыпов Марат Таштанович

   

  7. Кененсариев Асылбек Сагынбекович

   

  8. Курбанова Чинара Джалиловна

   

  9. Лемешенко Анатолий Андреевич

   

  10. Макешов Джумадил Макешович

   

  11. Мамыров Омурзак Жакыпович

   

  12. Мусабекова Чынара Абдыбакасовна

   

  13. Осмонов Курманбек Эргешович

   

  14. Сатыбеков Сакан Сатыбекович

   

  15. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

   

  16. Суталинов Абдыбек Асанкулович

   

  17. Сыдыкова Светлана Калдарбековна

   

  18. Тогойбаев Джумакадыр Джолочиевич

   

  19. Шаршеналиев Асанбек Шаршеналиевич

   

  20. Эсеналиев Канатбек Эсеналиевич

   21. Эсенканов Качыке

   судья

    судья
     

    төрага

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    төраганын орун басары

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    судья

     

    төраганын орун басары

     

    төрага

     

    судья

     

    төрага

     

    судья

     судья

     (2015-2019 ж.)

      (2008-2010 ж.)

       

      (1993-2007 ж.)

       

      (2009-2010 ж.)

       

      (1994-2008 ж.)

       

      (1999-2005 ж.)

       

      (1994-2010 ж.)

       

      (2007-2010 ж.)

       

      (1991-1993 ж.)

       

      (2013-2014 ж.)

       

      (2007-2010 ж.)

       

      (2008-2010 ж.)

       

      (1994-1999 ж.)

       

      (1994-1999 ж.)

       

      (2011-2015 ж.)

       

      (1996-2010 ж.)

       

      (2008-2010 ж.)

       

      (1994-2009 ж.)

       

      (1991-1993 ж.)

       

      (1994-2006 ж.)

       (1996-2010 ж.)