Меню навигации+

Судьялар

Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциалык палатасы  11 судьядан турат.

Азырку учурда 10 судья шайланды:

Төрага

Төраганын орун басары

Судья-катчы

Судьялар:

Мамыров Эркинбек Тобокелович

Киргизбаев Куанбек Манаевич

Бобукеева Меергуль Рыскулбековна

Абдиев Курмантай

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Осмонова Чолпон Омоковна

Саалаев Жедигер Ибраимович

Мамыров Эркинбек Тобокелович

Киргизбаев Куанбек Манаевич

Бобукеева Меергуль Рыскулбековна

Абдиев Курмантай

Айдарбекова Чинара Аскарбековна

Касымалиев Мукамбет Шадыканович

Нарынбекова Айсалкын Омуралиевна

Осконбаев Эмиль Жолдошевич

Осмонова Чолпон Омоковна

Саалаев Жедигер Ибраимович

КР ЖС Конституциялык палатсынын жана КР Конституциялык сотунун экс-судьялары

1. Абдугапаров Абибула Абдугапарович

 

2. Баекова Чолпон Турсуновна

 

3. Демин Сергей Николаевич

 

4. Дрыжжак Павел Николаевич

 

5. Кайыпов Марат Таштанович

 

6. Кененсариев Асылбек Сагынбекович

 

7. Курбанова Чинара Джалиловна

 

8. Лемешенко Анатолий Андреевич

 

9. Макешов Джумадил Макешович

 

10. Мамыров Омурзак Жакыпович

 

11. Мусабекова Чынара Абдыбакасовна

 

12. Осмонов Курманбек Эргешович

 

13. Сатыбеков Сакан Сатыбекович

 

14. Сооронкулова Клара Сыргакбековна

 

15. Суталинов Абдыбек Асанкулович

 

16. Сыдыкова Светлана Калдарбековна

 

17. Тогойбаев Джумакадыр Джолочиевич

 

18. Шаршеналиев Асанбек Шаршеналиевич

 

19. Эсеналиев Канатбек Эсеналиевич

судья

 

төрага

 

судья

 

судья

 

судья

 

судья

 

судья

 

төраганын орун басары

 

судья

 

судья

 

судья

 

судья

 

судья

 

судья

 

төраганын орун басары

 

төрага

 

судья

 

төрага

 

судья

(2008-2010 ж.)

 

(1993-2007 ж.)

 

(2009-2010 ж.)

 

(1994-2008 ж.)

 

(1999-2005 ж.)

 

(1994-2010 ж.)

 

(2007-2010 ж.)

 

(1991-1993 ж.)

 

(2013-2014 ж.)

 

(2007-2010 ж.)

 

(2008-2010 ж.)

 

(1994-1999 ж.)

 

(1994-1999 ж.)

 

(2011-2015 ж.)

 

(1996-2010 ж.)

 

(2008-2010 ж.)

 

(1994-2009 ж.)

 

(1991-1993 ж.)

 

(1994-2006 ж.)