(Кыргызча) Жаран М.М. Жорокуловдун кайрылуусу боюнча № Ж-46х иши

Sorry, there is no information in English.