(Кыргызча) Латвиядан келген эл аралык эксперттин кыска мөөнөттүү миссиясы аяктады

01.06.2015

Sorry, there is no information in English.