(Кыргызча) Конституциялык палатанын судьялары биометриялык маалыматтарын тапшырышты

29.08.2014

IMG_5576

Sorry, there is no information in English.