(Кыргызча) Журналисттер, юристтер, эксперттер, ѳкмѳттүк эмес уюмдардын, илимий чөйрө жана ЖОЖдун өкүлдөрү үчүн конституционалдуулук боюнча жайкы мектеп өткөрүлдү

27.06.2014

IMG_2848

Sorry, there is no information in English.