(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын судьялары жана Аппаратынын кызматкерлери үчүн багыттоочу тренинг ѳткѳрүлдү

15.11.2013

IMG_7395-001

Sorry, there is no information in English.