(Кыргызча) Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын шайланган судьяларына күбѳлүктөр тапшырылды

03.09.2013

3-сент Торага Конст палата судьялары 2

Sorry, there is no information in English.